Komunikat dotyczący opieki nad dziećmi w czasie wakacji

Przedstawiamy Państwu komunikat, który otrzymaliśmy z Urzędu Gminy w Żarowie.

Opieka w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w wakacje

Zachęcamy do zapoznania się z terminami przerw wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na terenie gminy Żarów

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żarów.

Organizacja zajęć i opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym 2019r. odbywać się będzie w czterech placówkach oświatowych – związane jest to z remontami i modernizacjami przedszkoli, ale także urlopami nauczycieli.

Dziecko należy wcześniej zgłosić do danej placówki, wypełniając jednocześnie wniosek (do pobrania poniżej), minimum 2 dni przed rozpoczęciem danego tygodnia zajęć w konkretnej szkole. 

Dyżury wakacyjne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach:

Termin Szkoła Godziny
24.06. – 28.06.2019  SP Imbramowice 8.00 – 13.00
01.07. – 05.07.2019  SP Żarów 8.00 – 13.00
08.07. – 12.07.2019  SP Żarów 8.00 – 13.00
15.07. – 19.07.2019  SP Żarów 8.00 – 13.00
22.07. – 26.07.2019  SP Żarów 8.00 – 13.00
29.07. – 02.08.2019  SP Żarów 8.00 – 13.00
05.08. – 09.08.2019 SP Imbramowice 8.00 – 13.00
12.08. – 16.08.2019 SP Imbramowice 8.00 – 13.00
19.08. – 23.08.2019 SP Mrowiny 8.00 – 13.00
26.08. – 30.08.2019 SP Mrowiny 8.00 – 13.00
01.08. – 31.08.2019 Bajkowe Przedszkole 8.00 – 13.00 (bezpłatnie), po godz. 13.00. rodzic ponosi opłatę

 

Jednocześnie informujemy, że placówka odpowiada za dziecko od momentu powierzenia go pod opiekę pracownikowi przedszkola/szkoły. Do odbierania dziecka z przedszkola/szkoły uprawnieni są rodzice /prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów na druku upoważnienia. Szkoły, w ramach opieki nie zapewniają wyżywienia.

Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko proszone są o zapisanie godziny przyprowadzenia i odbioru dziecka we wniosku.

WNIOSEK

 

extenze walmart, puberty in boys penis, how to stay hard after coming, vitamin b12, low libido doesnt bother me, 6 3 inch penis, what do you do when you take viagra and your blood pressure goes low, penis enlargement that actually work, help i lost my sex drive, kidney stone medication flomax, pro extender penis enlargement, does viagra work for mental ed, viagra plus dapoxetine, how much do insurers pay for viagra, magnum male sexual enhancement xxl 9800 andover ma, enhancement cream, is having a high sex drive normal, how longafter ejactulation viagra, penis enhancement pills supplementwarehouse, what pills make your dick bigger, 2 inches penis growth, sex after prostate surgery, hard drive in sex, libido increasing, can i buy generic viagra, best otc penis pills, how to buy viagra online safely, extenze fast acting extended release maximum strength male enhancement liquid gel capsules, how to get a wonens sex drive up, price of viagra in usa 2017, permant disability cover viagra, jackrabbit male enhancement, what pills are good ed, male enhancement pill rite aid, riding viagra porn, size genix pill, mega man x is hard, what does penis ring do, low libido causes lack of wanting to kiss etc, increase in sex drive after hysterectomy, what are the different strengths of viagra, how much viagra to take for first time, male enhancement dietary supplements,