Informacje na temat rekrutacji

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2021/2022

Do klasy I zapisujemy dzieci urodzone:

w 2014 r. ( siedmiolatki),

w 2015 r. (sześciolatki), które na wniosek rodziców, jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy pierwszej jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:

* korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021,

lub

* uzyskały opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęci nauki w szkole podstawowej.

Terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych:

PREFEROWANĄ FORMĄ PRZEKAZANIA KART ZAPISU JEST SKRZYNKA EPUAP (/spmrowiny/domyslna) oraz POCZTA E-MAIL (spmrowiny@wp.pl)

– pobieranie i składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły (od 22.02.2021 r. do 23.03.2021 r. w godz. 8:00 – 14:00)

– weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną (24.03.2021 r. – 26.03.2021 r.)

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (29.03.2021 r.)

– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (30.03.2021 r. – 09.04.2021 r.)

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (12.04.2021 r.)

WSZYSTKIE WNIOSKI DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY www.spmrowiny.gmina.zarow.pl

lub

W SEKRETARIACIE SZKOŁY

KARTY ZAPISU PRZEKAZAĆ MOŻNA POPRZEZ EPUAP (/spmrowiny/domyslna) oraz POCZTĘ E-MAIL (spmrowiny@wp.pl)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 74 8580575

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2021/2022

Do oddziałów przedszkolnych zapisujemy dzieci urodzone:

– w 2015 r. (sześciolatki), w 2016 r. (pięciolatki)i w 2017 r.(czterolatki) -( wniosek do pobrania) lub deklaracja o kontynuacji dla dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w naszej szkole od 1 września 2020 r. (deklaracja do pobrania),

Terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:

PREFEROWANĄ FORMĄ PRZEKAZANIA KART ZAPISU JEST SKRZYNKA EPUAP (/spmrowiny/domyslna) oraz POCZTA E-MAIL (spmrowiny@wp.pl)

– pobieranie i składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole (od 15.02.2021 r. – 26.02.2021 r. w godz. 8:00 – 14:00)

– weryfikacja wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przez komisję rekrutacyjną (do 05.03.2021 r.)

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (08.03.2021 r.)

– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia (09.03.2021 r. – 19.03.2021 r.)

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (24.03.2021 r.)

WSZYSTKIE WNIOSKI DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY www.spmrowiny.gmina.zarow.pl

lub

W SEKRETARIACIE SZKOŁY

KARTY ZAPISU PRZEKAZAĆ MOŻNA POPRZEZ EPUAP (/spmrowiny/domyslna) oraz POCZTĘ E-MAIL (spmrowiny@wp.pl)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:

74 8580575