Informacja o nowym klubie piłkarskim

Otrzymaliśmy plakat informujący o nowo powstałej szkółce piłkarskiej. Organizatorzy poprosili nas o zamieszczenie go na naszej szkolnej stronie. Taka prośba jest łatwa do spełnienia, więc ją spełniamy 🙂