III Turniej Małej Hali

W tym roku odbył się III Turniej Małej Hali, czyli międzyklasowe zawody sportowe. Klasy IV-VIII rywalizowały w dniach 13-20 stycznia w rozgrywkach ringo.

Zawody miały na celu rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych dzieci, tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole, poznanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej (fair play), rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacji porażki lub zwycięstwa oraz poznanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego. Jednak dla wszystkich najważniejsza była DOBRA ZABAWA.

Rozgrywki były przeprowadzone w ciągu kilku dni na lekcjach wychowania fizycznego. Liderem zawodów okazała się klasa VIII, drugie miejsce zajęła klasa VII, a na ostatnim miejscu na podium znalazła się klasa VI. Miejsce czwarte zajęła klasa V  natomiast piąte klasa IV. Uczniowie bardzo chętnie rywalizowali w konkurencji ringo. Liczyła się nie tylko technika i taktyka, ale także współpraca w grupie i doping kibiców. Jak co roku podczas rozgrywek było wiele zwrotów akcji i niespodziewanych sytuacji. Drużyny składały się z 6 zawodników (w tym 2 dziewczynek), każdy mecz trwał 2 sety do 15 punktów.

W dniu 21 stycznia odbyło się podsumowanie rozgrywek i wręczenie pamiątkowych pucharów i dyplomów. Pani Dyrektor wraz z nauczycielką wychowania fizycznego podziękowały zawodnikom za zaangażowanie i sportową rywalizację. Znalazło się również coś słodkiego na „doładowanie” akumulatorów do dalszej pracy. A poniżej zapraszamy na krótką fotorelację z rozgrywek.

Opracowanie: Edyta Mossoń

 

how can you lose weight fast in your stomach, i need a good diet pill that works, will i lose weight if i stop eating cheese, lose weight app android, a weight loss diet, appetite suppressant water additive thrive, which birth control has weight loss sid eeffect, d0 cbbage heip weight lose and flatten stomach, how much weight can you lose in a month with a 700 calorie diet, how much water should i be drinking to lose weight calculator, weight loss center near calera al, meizi diet pills, slimming thermal weight loss body shaper firm control, do the biggest loser contestants take diet pills, weight loss photo tracker, most effective fat burner exercise, coupon for phenocol appetite suppressant, weight loss hormone state ice type 1, keto recipes for snacks, how fast can you lose weight by starving yourself, what do europeans mean by i lost a stone referring to weight loss, 10 weight loss in 6 months, getting harder to lose weight with age, weight loss stomach cream, raspberry ketones gnc reviews, julio menocal md, weight training routine for weight loss, diet articles, does your bra cup size change when you lose weight, stop binge drinking lose weight, fit the fat 2 yoga, keto stew bison recipes, how to lose weight during puberty, what is bariatric weight loss, how can a 13 girl lose weight, xcel bee pollen diet pills amazon, the benefits of regular physical activity in weight loss include which of the following, how to lose weight on seroquel, diet pills while on heart mwdication, weight loss with waist trainer, why do some people lose weight in late 20s, keto cookie recipes using coconut flour with swerve, recipes keto friendly apple bread,