Bezpieczne ferie zimowe

15 stycznia 2018r. rozpoczynają się upragnione przez uczniów ferie zimowe, które są po to, żeby odpocząć.

W ich trakcie uczniowie mogą się bawić rozwijając jednocześnie swoje zainteresowania, na które brakuje czasu w okresie nauki. Aby czas zimowego wypoczynku dostarczał nam radosnych i niezapomnianych wrażeń – pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Uczniowie klas I – III oraz  oddział przedszkolny po pogadance mającej na celu  przestrzeganie  dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami podczas zabaw zimowych obejrzeli film pt: „ Bezpieczne ferie zimowe”. Uczniowie klasy III odczytali młodszym koleżankom i kolegom zamieszczone rady,aby ferie  zimowe były udane i bezpieczne:

  • Nie zjeżdżamy na sankach głową w dół, bo to grozi kalectwem !
  • Nie wchodzimy na zamarznięte jeziora i stawy.
  • Nie zjeżdżamy na sankach , nartach z górek, które znajdują się blisko jezdni!
  • Ubieraj się stosownie do temperatury panującej na dworze!
  • Używaj o zmroku elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej!
  • Nie otwieramy drzwi obcym, jeśli jesteśmy sami w mieszkaniu!
  • Nie rozmawiamy z nieznajomymi i nie wsiadamy z nimi do samochodu!
  • Nie bawimy się urządzeniami elektrycznymi, nie włączamy ich samodzielnie!
  • Na dworze bawimy się w miejscach z dala od ruchliwych ulic!
  • Nie zbliżamy się do dzikich zwierząt ani kotów i psów, których nie znamy!

 Życzymy uczniom radosnych i pełnych białego puchu ferii. Pragniemy, aby uczniowie, jak i nauczyciele wrócili po dwóch tygodniach wypoczęci i gotowi do dalszej owocnej pracy!

Małgorzata Zięba