Podziękowanie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach

oraz organizatorzy I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego

„Wiosna Wierszem Kwitnąca”

składają serdeczne podziękowania:

Firmie DAICEL SAFETY SYSTEMS EUROPE Sp. z o.o.

Firmie YAGI POLAND FACTORY Sp. z o.o.

Firmie ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o.

Firmie T & P Polska Sp. z o.o

Pani Mirosławie Dąbrowskiej

Pani Marzenie Matuszak

za życzliwość i hojność

 oraz bezinteresowną pomoc

 i ofiarność okazaną Naszej Szkole.