Zajęcia pozalekcyjne

Nasza szkoła realizuje projekt edukacyjny „Aktywny uczeń”, sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego projektu realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne:

Matematyczno-teatralne podchody

Szkolni przyjaciele matematyki i przyrody

Z angielskim na ty

Przyj@zny komputer

Matematyka na usługach informatyki

Klub młodego odkrywcy

Poznaję komputerowy świat

Mówię, bo potrafię – potrafię, bo ćwiczę

Pozostałe zajęcia:

Zajęcia dodatkowe w klasie I