Nasi przyjaciele

13348962_1027072087383305_214154173_n

Szkoła, ucząc mądrości i piękna, wyznacza sobie szereg zadań i celów, których realizacja jest możliwa dzięki pomocy, wsparciu i ofiarności ludzi dobrej woli i wielkiego serca.

Takich ludzi jest wielu, którzy konsekwentnie i z dużym zaangażowaniem wspierają formy naszej działalności. Chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za bezinteresowną, bratnią dłoń w pomaganiu inicjatyw naszej szkoły.

STATUETKA PRZYJACIELA SZKOŁY jest symbolem przyjaźni – dłonie na niej, to dłonie dzieci, które w ten sposób wyrażają swoją radość.

W ten sposób chcielibyśmy wyrazić nasze podziękowanie wszystkim ludziom, za okazaną nam hojność i szczodrość.

ZACNE GRONO PRZYJACIÓŁ NASZEJ SZKOŁY:

 1. Pan Leszek Michalak – Burmistrz Miasta Żarów

        Dziękujemy za wspieranie działań naszej szkoły oraz pomoc w stwarzaniu lepszych warunków    edukacyjnych naszej szkoły.

 1. Firma CeDo wyrażamy swoją wdzięczność za przekazanie środków finansowych, za które zakupione zostaną dębowe drzwi wejściowe do budynku szkolnego. Dwa lata temu Firma CeDo była dla nas bardzo hojna i dzięki temu wyremontowaliśmy jedną z sal lekcyjnych, zakupiliśmy projektor i ekran multimedialny.
 2. Firma Ultra Plus kierujemy swoje podziękowanie za przekazanie 50 pięknych krzesełek.
 1. Firmy z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:
 • Yagi Poland Factory Sp. z o.o.

 • Daicel Safety Systems Europe Sp. z o.o.

 • Electrolux Poland Sp. z o.o.

 • T & P Polska Sp. z o.o.

Jesteśmy wdzięczni za pomoc w zorganizowaniu wielu konkursów: teatralnych, recytatorskich, plastycznych oraz sportowych.

 1. Zofia i Jerzy Staruszkiewicz – własciciele Sklepów Spożywczych „ROGATEK”

Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu zabawy dochodowej, przekazaniu szkole wielu nagród na loterie fantowe, konkursowe, licytacje. Dziękujemy za pomoc w demontażu starego ogrodzenia szkolnego, uporządkowaniu terenu wokół szkoły i poza nią oraz użyczaniu nam samochodu ciężarowego.

 1. Pani Lucyna Skorupska – prezes Spółdzielni Socjalnej Raz, Dwa, Trzy… oraz Pan Łukasz Treska – właściciel firmy Usług Asenizacyjnychswoją szczególną obecność w życiu szkoły zaznaczyli dbając o czystość na terenie szkoły.
 1. Firma LIBET S.A.- za przekazanie przekazanie 200 m2 kostki wraz z obrzeżami.
 1. Pan Roman Konieczny- wieloletni nauczyciel i Dyrektor Szkoły. Człowiek o gołębim sercu, który wielokrotnie pokazywał, że dobro Szkoły Podstawowej w Mrowinach jest mu bliskie.
 1. Pani Danuta Koza – wieloletnia pracownica Szkoły. Osoba, która jest w naszej szkole od „zawsze”. Niewielki wzrost nadrabia niesamowitym charakterem. Lubiana przez uczniów i nauczycieli pomimo tego, że nieraz w sposób zdecydowany pilnuje porządku w szkole.
 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach – za okazywaną życzliwość przy każdej okazji. Nie zdarzyła się do tej pory sytuacja, że Dyrekcja Ośrodka odmówiła nam pomocy.

 

Dziękujemy!